11 dowodów na to, że angielski to lingua franca*

1. Można się nim porozumieć wszędzie – kto zna angielski, ten wszędzie się dogada.

2. Słowa angielskie można znaleźć praktycznie w każdym języku — ktoś kto zna angielski łatwo uczy się kolejnych języków, ponieważ spotyka bardzo podobne słowa, które może kojarzyć z angielskimi ze względu na podobne brzmienie.

3. Angielskie słowa przechodzą do innych języków — w polskim mamy już wiele anglicyzmów: fajnie, repelent i większość fastfoodowych nazw. Coraz częściej występują słowa „kalki” — dokładnie, produkcja, definiować.

4. Ludzie biznesu porozumiewają się po angielsku — wszędzie tam, gdzie prowadzone są interesy międzynarodowe, używany jest język angielski.

5. Większość filmów i piosenek jest po angielsku — nawet nasi rodzimi artyści wybierają repertuar piosenek angielskich albo wręcz tworzą swoje własne kompozycje po angielsku.

6. Angielski jest językiem bardzo logicznym — nie ma w nim podwójnego przeczenia charakterystycznego m.in. dla języka polskiego, np.: „nic nie widzę”.

7. Jedną myśl można wyrazić na wiele sposobów i każdy z nich jest równie dobry.

8. Istnieje wiele odmian języka angielskiego o różnym brzmieniu i zasobie słownictwa, np. brytyjski, kanadyjski, amerykański czy australijski.

9. Angielski jest bardzo plastycznym językiem, dzięki czemu można go dostosowywać do własnych potrzeb. Kraje, które go przyjmują jako drugi język urzędowy, zniekształcają go na potrzeby rodzimego języka, nie zatracając jednocześnie jego charakteru.

10. Wystarczy kilka czasowników i przyimków, aby wyrazić wiele różnych myśli, np. take znaczy wziąć, a take care – opiekować się, look znaczy patrzeć, look for –szukać, a look after – opiekować się itd.

11. Angielski jest łatwy do nauki — ma stosunkowo prostą składnię i gramatykę.

Choć istnieją liczne źródła do nauki języka angielskiego, ciągle brakuje nam językowej ogłady. Jest jednak szansa, że owe niechlujstwo w konstrukcjach zdaniowych przezwyciężymy, uczęszczając na regularne zajęcia do profesjonalnych szkół językowych, w których możemy doskonalić naszą wymowę, umiejętność budowania zdań i angielskie maniery. Powinniśmy dążyć do tego, by być postrzegani jako nieźle wykształcona językowo nacja, a nie posługujący się karykaturalnymi zdaniami abnegaci językowi.

* W ogólnym ujęciu termin lingua franca odnosił się do szeroko używanych języków, będących środkiem komunikacji między różnojęzycznymi grupami ludzi. Był to język mieszany, wyuczony i wykorzystywany głównie w kontaktach handlowych i dyplomatycznych, ale nie był rodzimy dla danej społeczności. Przykładem współczesnej lingua franca jest język angielski.